Ban liên lạc họ tộc

Ông Nguyễn Văn Quyết -Trưởng Ban: Số điện thoại: 0916071259

Địa điểm: Từ Đường Họ Nguyễn ở Thôn Nho Lâm, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
 

Facebook

Gia phả Họ Nguyễn Nho Lâm

22:57 | 29/09/2014

Gia phả này do Cụ Nguyễn Hữu Điền lập năm 1950 và lưu giữ tại Từ đường Họ Nguyễn Nho Lâm, tại Thôn Nho Lâm, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh BÌnh, Nay là Xóm 1, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh BÌnh.

Trong những năm chiến tranh, cuốn gia phả vẫn nằm tại Từ đường nhưng cũng không mấy người để ý.

Trong họ, có người con là Nguyễn Văn Đình đi bộ đội, trước khi vào quân ngũ Ông Đình đã chép lại cuốn gia phả này và mang theo mình. Ngày Hoà bình trở về, khi cuộc sống đã ổn định, mọi người mới nhớ đến và đi tìm cuốn Gia phả nhưng không thấy đâu nữa. Thật may mắn, từ bản chép tay của Ông Đình, năm 1985 Ban khánh tiết của Từ đường Họ Nguyễn Nho Lâm đã đánh máy lại và lưu truyền đến ngày nay.

Dưới đây là toàn bộ bản Gia phả Họ Nguyễn Nho Lâm do Ban khánh tiết đánh máy lại năm 1985, một số từ ngữ mang tính chất địa phương có thể chưa rõ, mọi người nên đối chiếu với cách nói, cách gọi tên của vùng quê mình để hiểu cho tường tận. 

Để biết thêm thông tin chi tiết Gia phả Họ Nguyễn Lâm thì click vào tại đây để đọc và tải về.Nguyễn Thị Bích Hường