Ban liên lạc họ tộc

Ông Nguyễn Văn Quyết -Trưởng Ban: Số điện thoại: 0916071259

Địa điểm: Từ Đường Họ Nguyễn ở Thôn Nho Lâm, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
 

Facebook

Lập Quĩ Xây dựng từ đường Họ Nguyễn Nho Lâm

14:58 | 03/10/2014

Quĩ dùng để tu bổ hàng năm để cho từ đường thật sự là chốn đi về ấm áp, linh thiêng của các con cháu

Sau khi lập website http://honguyennholam.giaphaviet.vn, theo đề nghị của Sư thầy Thích Diệu Bản- Một người con của dòng tộc, Ban quản trị website quyết định lập Quĩ Xây dựng từ đường Họ Nguyễn Nho Lâm, mọi đóng góp xin gửi về Tài khoản: 
                                             
             Chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Bích Hường.
             Số Tài khoản: 0700100480001.
             Ngân hàng TMCP Quân đội Hà Nội- Chi nhánh Ba Đình


Ban Quản trị sẽ theo dõi và ghi chép đầy đủ và chuyển về cho Ban khánh tiết của Họ Nguyễn Nho Lâm để hoạt động có hiệu quả.

Mọi khoản thu, chi quĩ đều được quyết toán công khai vào dịp hết năm.

Mong mọi người con cháu xa gần tích cực ủng hộ Quĩ.

Những chương trình tu bổ lớn, nếu cần thiết sẽ có kêu gọi riêng