Ban liên lạc họ tộc

Ông Nguyễn Văn Quyết -Trưởng Ban: Số điện thoại: 0916071259

Địa điểm: Từ Đường Họ Nguyễn ở Thôn Nho Lâm, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
 

Facebook

Họp họ vào ngày 21 tháng 9 Giáp Ngọ

15:30 | 28/09/2014

Thống nhất một số vấn đề trong dòng họ

Trong buổi Lễ đưa Vong linh Cụ Nguyễn Văn Thân về chùa Bát Phúc ngày 27 tháng Tám (Năm Giáp Ngọ) vừa qua, một số ý kiến đề nghị họ nên xem xét lại một vài vấn đề liên quan đến vấn đề tâm linh của cả họ. Cuộc nói chuyện đã đi đến thống nhất: Chiều 21 tháng 9 năm nay (Trước ngày Giỗ Cụ Hội) một ngày sẽ họp họ tại từ đường họ cả (Cạnh nhà Ông Vương).
Mời toàn thể bà con anh em tham dự đông đủ để buổi họp đạt kết quả cao.
Họ Nguyễn Ngòi Ngang, Ninh Bình